• Les actuacions han inclòs unes primeres labors d'apuntalament i està previst que s'inicien les labors d'impermeabilització i condicionament de les instal·lacions municipals en els pròxims dies


Burriana.- (07.05.2024). L'ajuntament de Burriana iniciarà les obres de rehabilitació de l'arxiu municipal que va ser tancat el passat mes de març per risc a solsida. Les actuacions han inclòs unes primeres labors d'apuntalament per a assegurar l'estructura de l'edifici i està previst que s'inicien els treballs d'impermeabilització i condicionament en els pròxims 15 dies.

 

Unes dependències municipals que van haver de ser clausurades a causa d'un informe tècnic que aconsellava impedir l'entrada de persones i procedir de manera urgent a l'apuntalament de les zones més afectades per les filtracions d'aigua de l'immoble de tres plantes situat al carrer Sant Cristòfol.

 

Al edifici, que es troba en l'àmbit del Pla Especial del Conjunt Històric de Burriana, després d'una inspecció instada per l'equip de Govern, es van detectar desperfectes i danys importants en la seua estructura porticada. Així, l'informe assegurava el mes de març passat que s'observava despreniment del recobriment ceràmic de les biguetes, quedant el ferro oxidat a la vista, podent ser el motiu d'oxidació i despreniment les filtracions d'aigua de forma continuada durant els últims anys. La revisió de l'immoble, que data de 1965, també va revelar danys similars coincidents amb un altre celobert i els banys dels pisos superiors, així com una bigueta afectada.

En l'actualitat, l'immoble s'estava utilitzant com a arxiu municipal fins a la seua clausura, però l'edifici ha mancat del manteniment adequat durant els últims anys i per això, ha hagut de ser precintat i s'ha procedit a impedir de manera immediata el seu ús.

 

Sobre aquest tema, el regidor de Patrimoni, Alejandro Clausell ha valorat “l'esforç econòmic que està destinant l'equip de Govern durant els primers mesos de legislatura, degut la falta de manteniment de la immensa majoria d'edificis públics de Burriana durant els últims anys”, qui ha augurat que “esperem a la major celeritat possible reobrir les dependències i que puga continuar l'activitat d'arxiu municipal després d'una inversió per a la seua rehabilitació”.