• El nou agent de Policia Rural es troba en formació per a donar servici de vigilància aèria mitjançant l'ús de dron


Burriana.- (14.05.2024). La Policia Local de Burriana, mitjançant provisió de la regidoria de Seguretat Ciutadana, liderada per Antonio Ferrándiz, destina a un agent més a la Policia Rural. D'esta manera, la Policia Rural passa a comptar amb dos efectius.

 

Entre les funcions que la Policia Rural exercix es troba vigilar el terme rural, controlar abocaments incontrolats, localitzar terrenys, i assessorar i informar els propietaris de terrenys sobre problemes que puguen sorgir en les seues propietats; a més realitzen servicis de mediació per desacords amb els límits, cremes de restolls, conflictes privats entre veïns confrontants o danys produïts per animals, entre altres qüestions. A més, a partir d'ara podrà formular denúncies per infraccions administratives i instruir atestats per il·lícits penals.

 

Pròximament, la Policia Rural disposarà d'un servici de vigilància aèria mitjançant l'ús de dron per a major efectivitat en les vigilàncies del terme rural. Per això, este agent, actualment es troba realitzant els cursos de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per a l'habilitació com a pilot de drons.

 

Sobre aquest tema, el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Ferrándiz ha explicat que “este equip de Govern està compromés amb mitigar els problemes d'inseguretat enfront dels robatoris en el camp, així com donar resposta a les peticions dels agricultors per a reforçar la vigilància de les produccions agrícoles”.