SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT


Lloc:sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia:5 de maig de 2016
Hora: 19.00 hores

C O N V O C A T Ò R I A
El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats amb el següent


ORDRE DEL DIA


I.- Part resolutiva


1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a la sessió extraordinària realitzada el dia 23 de novembre de 2015, així com a la sessió ordinària realitzada el dia 3 de desembre de 2015, en la seua versió en les dues llengües oficials
2. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de jardineria del municipi de Borriana, subscrit amb CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA (Àrea I. Neg. Contractació) (G1738/2015)
3. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança municipal per a la prevenció i el control del mosquit tigre (Àrea III. Neg. Activitats) (G5447/2016)
4. Aprovació definitiva, si escau, de la creació del Consell Sectorial de Comerç i la seua composició i normes d'organització i funcionament (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G11765/2015)
5. Aprovació definitiva, si escau, de la creació del Consell Sectorial de la Joventut i la seua composició i normes d'organització i funcionament (Àrea IV. Neg. Participa

6. Aprovació, si escau, de la proposta d'aprovació de l'acord de l'Agència Valenciana de Turisme, d'encàrrec de gestió per al manteniment, reparació i conservació de la infraestructura turística litoral (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G4140/2016)
7. Aprovació, si escau, de l'expedient 3-2016 de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (G5234/2016)


II.- Part de control
8. Dació de compte d'informació econòmica referida al primer trimestre de 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. G4371/16)
9. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 31/03/2016 i 21/04/2016, ambdós inclosos (Secretaria)
10. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 28/03/2016 al 24/04/2016 (Secció I. Neg. I)
11. Precs i preguntes

 

L'Ajuntament de Borriana ha cedit un espai en el Casal Jove a l'associació de desocupats ADABOR del municipi perquè puguen desenvolupar la seua activitat.

 

La Regidoria de Promoció Econòmica ha estat l'encarregada de buscar un local per a aquesta associació, creada recentment. Aquesta formació disposarà d'una sala al Casal Jove, on podran atendre les persones interessades en els seus serveis els dilluns i dimecres de 16 a 18 hores.

 

L'activitat d'ADABOR està centrada en l'assessorament a les persones desocupades i en la formació a través de cursos per a l'obtenció de certificats professionals.

 

La regidora de Promoció Econòmica, Inma Carda, ha assenyalat que “aquesta era una de les necessitats més urgents d'ADABOR, per això els hem buscat un local adequat perquè puguen desenvolupar la seua activitat. Des de l'Ajuntament hem d'estar pendents i donar suport a la continuïtat i el creixement del teixit associatiu de Borriana que, en aquest cas, ofereix un assessorament de gran utilitat per a les persones desocupades del municipi”.

  

 

Borriana ha conclòs la segona fase de les obres de renovació de les xarxes d'aigua potable i clavegueram als carrers de Manuel Peris Fuentes, avinguda d'Almassora, Ausiàs March, Vicente Blasco Ibáñez i Mare de Déu d’Agost, havent-se localitzat en aquests dos últims carrers trams de clavegueram en què s'havia desintegrat el col·lector.

 

El regidor de Serveis de Borriana, Vicente Aparisi, acompanyat per tècnics municipals i responsables de FACSA, ha visitat les obres dels carrers de Vicente Blasco Ibáñez i d'Ausiàs March per comprovar l'evolució dels treballs.

 

Després de les obres de la primera fase, que han suposat la renovació de la xarxa d'aigua i clavegueram dels carrers de la Mare de Déu de la Soledat i del Poeta Llorente, es continuarà amb una tercera i quarta fase, a les quals s'afegirà la construcció de voreres noves més accessibles i l'asfaltat de la totalitat de l'ample del vial d'alguns carrers. A més s'instal·larà un nou col·lector d'aigües pluvials al carrer d'Ausiàs March, previst en el Pla director de la xarxa de clavegueram de Borriana com a part de la xarxa separativa.

 

Les pròximes actuacions previstes són la renovació d'un tram de les conduccions principals d'abastiment del municipi, al carrer de Vicente Sales Musoles i a l'avinguda del Camí d'Onda, la renovació del col·lector de clavegueram del pont del carrer de Bon Succés, i la renovació de les xarxes d'aigua potable i clavegueram als carrers de Sant Cristòfol, Tremedal, Placetes i Comunitat de Regants. Després de l'estiu s'actuarà a l'avinguda de la Mediterrània.

 

En total es preveu renovar 2.800 metres de la xarxa d'aigua potable, amb canonades de polietilé d'alta densitat de diàmetres compresos entre 75 i 315 mm, i 1.300 metres de la xarxa de clavegueram. S'instal·laran 46 vàlvules de tall i 22 boques de reg, i es renovaran les connexions de més de 200 habitatges.

 

El regidor de Serveis, Vicente Aparisi, ha volgut remarcar tant la importància com el bon ritme de les obres. “Borriana va ser un dels primers municipis de la província a disposar de xarxes d'aigua potable i clavegueram, però amb el pas del temps aquestes canalitzacions es degraden i necessiten una renovació. El Pla de millora d'infraestructures hidràuliques permetrà la renovació de les canonades més antigues i, encara que des de l'Ajuntament sabem que aquestes obres generen molèsties, estem realitzant un esforç important perquè els treballs s'executen en el mínim de temps possible”.

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat que “amb el pas dels anys aquests treballs són imprescindibles per a garantir el bon funcionament de les xarxes d'aigua i clavegueram. Aquesta és una actuació important que preveu quatre fases i que suposarà la renovació de gran part de la xarxa de clavegueram de Borriana, i en especial d'aquelles zones que necessiten una actuació més urgent”.

 

 

L'Ajuntament de Borriana ha programat diverses xarrades obertes a la ciutadania a fi d'informar sobre la importància de les mesures de prevenció en espais privats per a evitar la proliferació del mosquit tigre amb vista a la temporada estival, que es desenvoluparan als mesos de maig i juny en distintes zones del municipi.

 

 

 

Aquestes xarrades, organitzades per la Regidoria de Sanitat i emmarcades en la campanya de vigilància i tractament de focus de mosquit tigre, seran impartides per tècnics especialitzats de l'empresa Lokímica, responsable dels tractaments i actuacions contra els mosquits que s'estan duent a terme tant a la població com a la zona marítima.

 

 

 

La primera d'aquestes xarrades informatives tindrà lloc el pròxim 18 de maig a l'Ajuntament a les 19 hores i continuaran les setmanes següents a l'antiga escola de Santa Bàrbara, a la Confraria de Pescadors del Port, al polifuncional de la Serratella i al polifuncional del Grau.

   

 

 

 

L'Ajuntament de Borriana està buscant noves instal·lacions per tal d'ubicar el centre de salut de la zona del Port i dotar-lo d'un espai més ampli i adequat per al desenvolupament de la seua activitat, ja que l'espai actual s'ha quedat obsolet i no ofereix possibilitat d'ampliació.

 

 

 

En aquest sentit, el regidor de Sanitat, Manuel Navarro, el tinent d'alcalde del Port, Vicent Aparisi, la directora territorial de Sanitat, Azucena Martín, i el director gerent de l'Hospital de la Plana, Miquel Rovira, han mantingut avui una reunió en què s'ha abordat la necessitat d'ubicar aquest centre sanitari en un altre emplaçament.

 

 

 

Des de l'Ajuntament i la Conselleria de Sanitat s'han visitat algunes possibles ubicacions i s'està treballant en l'elecció de l'espai que reunisca les condicions necessàries i complisca les normatives específiques pròpies d'un centre de salut. Una vegada es trobe un emplaçament que tinga totes aquestes característiques, la Conselleria adequarà l'espai perquè estiga en funcionament en el menor període de temps possible.

 

 

 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha destacat que “ens estem mobilitzant per trobar un espai que siga del grat dels professionals sanitaris i que complisca les condicions necessàries. El primer pas és disposar d'un nou emplaçament perquè la Conselleria de Sanitat puga procedir a la seua adequació. La nostra intenció és disposar d'aquest nou espai en el mínim de temps possible”.

 

 

 

Per la seua banda, el tinent d'alcalde del Port, Vicent Aparisi, ha assenyalat que “considerem que tant els professionals sanitaris del centre de salut del Port, com els veïns i veïnes d'aquesta zona, necessiten un nou espai més adequat que reunisca millors condicions i que oferisca possibilitat d'ampliació. Estem visitant possibles ubicacions i agilitzant els tràmits amb la Conselleria per tal que disposem prompte d'aquestes noves instal·lacions”.

   

 

 

 

 

 

Aquest cap de setmana comença a Borriana la VII Ruta de la Tapa amb la participació de 30 restaurants del municipi. Des d'ahir divendres fins al pròxim 29 de maig, els distints establiments oferiran una tapa i una beguda per 2,50 €.

Els veïns i visitants que participen en aquest esdeveniment gastronòmic, organitzat per la Regidoria de Turisme, podran votar les 3 millors tapes a través del passaport que tots els locals facilitaran a aquells que consumisquen les tapes i begudes oferides, i que serà marcat amb el segell del restaurant.

Quan el passaport estiga marcat amb 10 segells, haurà de dipositar-se a les urnes habilitades als restaurants o a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament fins al dia 10 de juny, de manera que entre totes les persones participants se sortejarà una estada de cap de setmana al Gran Hotel Peníscola, que inclou mitja pensió i un circuit spa.

El públic participant també podrà votar a través de l'aplicació per a smartphones Rutappa demanant el codi de cada tapa als locals. Entre els votants a través d'aquesta aplicació se sortejarà un curs de 6 hores de navegació a l'Escola de la Mar de Borriana.

Els dos sortejos es realitzaran el 21 de juny i el nom de la persona guanyadora es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina de Facebook de Borriana Turisme.

Molina Tasca, Pizzeria Da Paolo, Restaurant Casino Caixa Rural, Casa Lola, Al Natural, Ca Vicent, Bómbora's, Bocateria Tesón, Scala Restaurant, Mestral Restaurant, Frankfurt Parri's, Bar Fonda Maruja, El Albero, Paninos, Ferrocarril 1870, El racó de Mina, El Templat, Quin Café, El rincón del pirata, Le petite sweet, La xarraeta, La Andaluza Low Cost, Bar Estrella, Bar Cafeteria Tertulia, L'Escorredor Café, Aralar, La Cabanenca, Casa Rosa, Taberna de Aragón i Restaurant Nàutic són els establiments participants, que en aquesta edició s'han incrementat de 27 a 30 respecte de l'any passat.

 L'organització recomana consultar prèviament els horaris dels diferents locals, ja que alguns tenen horaris limitats per a la degustació de la tapa.

El regidor de Turisme, Santiago Zorío, ha assenyalat que “animem veïns i visitants a eixir pels restaurants de Borriana per tal de degustar les tapes que han preparat. Aquest és un bon reclam turístic i una bona manera de potenciar la restauració del nostre municipi, que durant un mes està immersa en aquesta Ruta de la Tapa. Prova d'això és que el nombre de locals participants va augmentant i enguany ja en són 30 els establiments que formen part d'aquest esdeveniment”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avui divendres comença a Borriana la VII Ruta de la Tapa amb la participació de 30 restaurants del municipi, els quals ofereixen una tapa i una beguda per 2,50 € fins al pròxim 29 de maig.

 

 

 

En aquest esdeveniment gastronòmic, organitzat per la Regidoria de Turisme, el públic podrà votar les 3 millors tapes a través del passaport que tots els locals facilitaran a aquells que consumisquen una tapa i una beguda, i que serà segellat per l'establiment.

 

 

 

Aquelles persones que presenten el passaport marcat amb 10 segells o que voten a través de l'aplicació per a smarthphone Rutappa podran participar en dos sortejos.

 

 

 

L'organització recomana consultar prèviament els horaris dels diferents locals, ja que alguns tenen horaris limitats per a la degustació de la tapa.

 

 

L'Ajuntament de Borriana, a través de l'equip de control de plagues de Facsa, està realitzant batudes intensives en la xarxa de clavegueram a través de l'aplicació d'un tractament preventiu contra rates i panderoles amb l'objectiu de dur a terme les activitats necessàries per a controlar els riscos ambientals als espais públics.

 

 

 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, i el cap de servei de Facsa a Borriana, Rafael Lahuerta, han realitzat una inspecció visual per diverses zones susceptibles d'aplicació per tal de comprovar els resultats satisfactoris del tractament.

 

 

 

Per al control de les plagues s'estan destinant equips especialitzats i amb àmplia experiència en el sector, els quals combinen distints mètodes d'aplicació com la polvorització, i apliquen enceballs rodenticides als col·lectors d'aigües residuals al llarg dels més de 120 km del clavegueram municipal de Borriana i dels 4.800 pous de registre.

 

 

 

Els tractaments, iniciats a la zona de la platja, actualment s'estan aplicant al nucli històric, i la finalització de l'actual batuda està prevista per a principi del mes que ve. Una vegada detectades les zones amb major incidència, es realitzaran continus reforços per evitar la reproducció en la temporada estival.

 

 

 

A més de la labor constant de l'equip especialitzat, des de l'Ajuntament se sol·licita la col·laboració ciutadana i es recomana que els possibles avisos siguen comunicats a l'oficina d'atenció al client de Facsa o al consistori.

  

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha destacat que “aquests tractaments preventius en la xarxa de clavegueram pretenen eliminar les plagues i limitar la seua reproducció en la temporada estival. Anem a estar molt pendents de l'evolució dels tractaments i a combatre en la mesura del possible la presència d'aquests insectes en espais públics, igual que estem fent amb els mosquits”.