Ja es poden consultar els contractes municipals en la web de l'Ajuntament burriana.es, on ja s'han publicat tots els contractes realitzats durant l'any 2015.

 

També s'han posat a l'abast de la ciutadania els contractes menors, que apareixen en un bloc de 81 pàgines, en les quals els veïns i veïnes interessats poden veure el concepte, el cost i qui ha executat la contractació municipal.

 

La pàgina web municipal disposa de seccions específiques en les quals els usuaris poden trobar tota aquesta informació d'una manera ràpida i senzilla. En l'apartat Govern Obert es facilita aquesta informació a través dels Indicadors ITA  de transparència internacional, i en l'apartat Ajuntament es pot trobar en Contractes Municipals informació relativa a la contractació de 2015, així com els contractes menors.

 

 Actualment la Regidoria de Transparència i Participació Ciutadana està duent a terme un treball de recopilació per a poder penjar els contractes referits als anys 2013 i 2014.

 

El regidor de Transparència i Participació Ciutadana, Cristofer del Moral, ha indicat que “estem treballant per a dotar de contingut la web municipal perquè pensem que ha de ser un portal participatiu i transparent obert als ciutadans. Per açò, hem iniciat aquest treball que ens permetrà posar a l'abast de tots tota la informació relativa als contractes municipals”.

 

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha afegit que “la nostra gestió municipal ha de ser transparent perquè els ciutadans tenen dret a saber com s'inverteix els diners públics. La publicació dels contractes en la web mostra aquest nou model de gestió obert, respectuós i responsable amb la ciutadania”.