La Regidoria de Transparència i Participació analitza els principals beneficis del document després de la seua recent aprovació en el ple ordinari

 

El regidor de les àrees de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Borriana, Cristofer Del Moral, ha volgut fer públic l'anàlisi del contingut del recentment aprovat Codi de Bon Govern i Ètic de Borriana, i d'aquesta forma “deixar ben clar cadascun dels punts aprovats en el passat ple i amb els quals únicament pretenem disposar d'un document en el qual l'administració local assumisca com a propis els principis de bon govern entesos com a caràcter general, i als quals, com clarament s'indica en el text, es poden adherir o no de forma individual”. D'entre els diferents punts que es van debatre durant la sessió plenària Del Moral ha volgut destacar, per exemple, que “en el cas de la no legitimació de qualsevol forma de violència queda ben clar que engloba a qualsevol acte o declaració que supere els límits de la tolerància, i si a consciència hem decidit incloure els termes de “violència masclista” és per la capacitat de visibilització de qui exerceix aquesta violència, i així aconseguim remarcar la part autora i seguim assenyalant i condemnant a aquells que la duen a terme”. Respecte a la participació en actes religiosos, Del Moral ha volgut resoldre les possibles “polèmiques interessades suscitades després de l'aprovació del text, quan simplement s'indica que els representants municipals no podran presidir aquests actes, però si acudir lliurement de forma individual”. Segons destaca l'edil, “l'anomalia és que 38 anys després de l'aprovació de la Carta Magna a nivell estatal, encara moltes administracions actuen a esquena d'eixe mandat constitucional sobre la aconfesionalitat de l'Estat, per la qual cosa, en realitat, estem reforçant les llibertats individuals i col·lectives que s'estableixen en la Constitució”. El mateix Del Moral ha citat al Papa Francisco quan en el seu moment va afirmar que “la convivència pacífica entre les diferents religions es veu beneficiada pel laïcisme de l'Estat, que, sense assumir com a pròpia cap posició confessional, respecta i valora la presència del factor religiós en la societat”. Finalment, i dins dels punts arreplegats pel nou Codi que més debat van alçar durant el passat ple, Del Moral ha assenyalat que “dins de l'Article 2 s'arrepleguen les diferents actuacions per part dels regidors i regidores municipals conforme a valors socials i democràtics, com són l'actitud de condemna absoluta contra la violència, la defensa de llibertat de pensament, el foment de la sostenibilitat ambiental o el respecte a la intimitat, i veiem molt curiós que les principals crítiques se centren en la promoció i ús del valencià, ja que tant la normativa de l'AVL com els reglaments del Consell van en la línia d'afavorir i fomentar en les seues comunicacions l'ús d'aquesta llengua oficial i el respecte per la normativa establida”.

Dins el tercer dels articles del text, se segueix coincidint amb els codis marcats a nivell autonòmic pel Consell, en el referit a integritat, sobrietat i exemplaritat dels càrrecs públics, en el que Del Moral qualifica com “la posada al dia definitiva quant a transparència i exemplaritat del treball realitzat a nivell municipal, ja que després d'anys d'obscurantisme, portes giratòries, retribucions no justificades… era més que necessari establir els paràmetres per a oferir a la ciutadania tota la realitat de la gestió municipal, i amb l'adhesió dels membres de l'equip de govern ens assegurem que determinades pràctiques o actituds no es tornen a donar entre el conjunt de representants municipals”.