Amb la nova eina es poden consultar des de la totalitat de la facturació municipal fins a l'evolució del deute, els ingressos, les despeses o com es reparteix la contribució de cada veí o veïna de Borriana

 

El regidor de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Borriana, Cristofer Del Moral, ha presentat públicament l'última de les eines que el consistori ha habilitat per elevar al màxim els nivells de transparència i informació a la ciutadania. Es tracta del nou Visor Pressupostari del que Del Moral ha ofert una detallada explicació sobre el seu funcionament i que suposa “l'eina pràcticament definitiva per posar a la disposició de la ciutadania tots els detalls sobre el funcionament intern de l'Ajuntament, sempre amb l'objectiu d'aconseguir les màximes cotes possibles de transparència i comunicació entre la institució pública i els veïns i veïnes”.

En el detall de l'ús del Visor Pressupostari, Del Moral ha començat explicant que “s'ha dissenyat perquè la navegació i la cerca d'informació siga el més senzilla possible, per això trobem quatre grans apartats als quals podrem accedir per conèixer amb tot luxe de detalls la documentació que cadascun d'ells conté”. D'aquesta forma, la primera de les pestanyes, la de la Calculadora, permet extreure el compte exacte sobre la procedència dels ingressos municipals, però sobretot, “ofereix la funció de càlcul de les despeses a les quals es destinen cada cèntim de les contribucions individuals de cada ciutadà o ciutadana”, tal com ha explicat Del Moral. En el segon dels apartats, el dedicat als contractes municipals, es podran consultar totes i cadascuna de les factures emeses des de l'Ajuntament tant en 2015 com en 2016, “amb l'objectiu que els imports, les dades del proveïdor, les dates o la descripció del contractat estiguen a l'abast de qualsevol persona que desitge consultar de forma exacta i concisa cada contractació municipal”. El regidor de Transparència ha continuat la seva explicació amb l'apartat dedicat als Pressupostos Municipals, en el qual “podem trobar un il·lustratiu quadre que es divideix en cadascuna de les àrees municipals i el pressupost amb el qual es compta per a cadascun dels projectes que es desenvolupen des de cada departament”. Però a més, també “es poden consultar les evolucions del deute tant viu com per habitant, les del padró, de morositat o el període mitjà de pagament a proveïdors”. Finalment, el nou Visor inclou una pestanya dedicada a l'Índex de Transparència dels Ajuntaments, en el qual un total de set apartats responen a “els compromisos que sempre hem defensat des de l'equip de govern, on la transparència, la participació ciutadana i la comunicació directa amb la ciutadania són peces claus per seguir amb el nostre objectiu d'oferir totes les dades i comptes municipals”, com ha volgut manifestar Del Moral per acabar amb una presentació que suposa un abans i un després en l'exercici de la transparència municipal.