L'Alcaldessa, Maria Josep Safont, i la regidora d'Hisenda, Cristina Rius informen sobre un resultat pressupostari positiu de 2,4 milions, mentre el romanent de Tresoreria se situa en 1,5 milions

 

La màxima responsable de l'àrea econòmica municipal a Borriana, Cristina Rius, s'ha reunit amb l'Alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Safont per tal de donar compte de la liquidació del pressupost municipal de 2017, que s'ha tancat amb un balanç positiu total de 2,4 milions d'euros, la qual cosa en paraules de Rius “suposa un exemple i la mostra perfecta del rigor i la responsabilitat amb la qual l'equip de govern gestiona la vida municipal, ja que des que la ciutadania va confiar en nosaltres en 2015, han sigut tres anys consecutius de balanços positius quant a la liquidació pressupostària”. 

Dins dels dos informes analitzats i que la mateixa Alcaldessa aprovarà a través de la signatura del decret, apareixen en primera instància les dades generals pressupostàries, amb un pressupost inicial de 26,9 milions, i unes modificacions que apenes superen els 3 milions, i que com ha explicat la mateixa Rius “sempre utilitzem i destinem a projectes i inversions necessàries per a seguir amb una gestió equilibrada i rigorosa d'eixes modificacions, o com a exemple, també perquè el passat any més de 170 persones es beneficiaren de programes d'Ocupació”. De fet, la màxima responsable de l'àrea econòmica ha volgut puntualitzar que “en el tercer dels punts de l'informe es pot veure clarament, i tal com també confirma el Departament d'Intervenció en les conclusions, que hem respectat al cent per cent el crèdit pressupostari, acabant amb totes i cadascuna de les factures aplicades al pressupost”. I si el resultat pressupostari de la liquidació és positiu en una xifra total de 2,4 milions, també el romanent de tresoreria per a despeses generals ascendeix a 1,5 milions, que com ha explicat Rius “ens han de servir per a seguir atenent a obligacions de pagament que puguen sorgir durant enguany, i també per a inversions que tenim programades com pot ser la de les obres en la carretera del Grau.

Finalment, Rius ha volgut parlar també de la reducció del deute municipal, “ja que a la fi de 2017 es va aconseguir situar en un 29 per cent, la qual cosa comparat amb el 48% amb el qual ens vam trobar en 2015 és una de les xifres que millor reflecteix l'esforç, treball i compromís de l'equip de govern en la gestió del deute”. A més, Rius ha aportat una última dada com és “la responsabilitat amb la qual gestionem des de fa tres anys, ja que anteriorment s'abusava, per exemple, de procediments excepcionals com els Reconeixements Extrajudicials de Factures que van ser d'un total de 24 entre 2013 i 2014, i que durant l'últim any han desaparegut per complet de la nostra gestió, ja que no utilitzem ni una sola vegada eixa fórmula”. 

Tal com apareix en les conclusions de tots dos informes realitzats pel departament d'Intervenció i com ha volgut concloure també l'Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, després de l'estudi i repàs, “hem tornat a complir amb els tres grans pilars sobre els quals s'assenta la gestió econòmica municipal, ja que es compleix amb l'Estabilitat Pressupostària, amb la Regla de Despesa marcada i amb la Reducció del Deute Municipal, per això des d'ací vull felicitar al departament d'Hisenda i a la regidora Cristina Rius pel treball realitzat i el rigor i professionalitat amb la qual s'ha dut a terme aquesta liquidació pressupostària”.