Convocatoria de las Ayudas Paréntesis II en Burriana

 

  • En aquesta segona fase poden optar activitats econòmiques comercials que no podien en la primera, com ara perruqueries, arts gràfiques, tintoreries, forns, joieries, sabateries, llibreries o restaurants, entre d’altres

  • El BOP ha publicat l'extracte de la convocatòria i ja es poden sol·licitar fins al 21 de juny

  • La informació i els impresos estan disponibles en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board/


L'Ajuntament de Borriana ha convocat les noves ajudes Parèntesi i amplia les activitats econòmiques comercials del municipi més afectades per les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia de la Covid-19, que poden optar i que no van poder en la primera fase perquè no figuraven en el CNAE proposat per la Generalitat, com ara perruqueries, arts gràfiques, tintoreries, fleques, joieries, sabateries, llibreries o restaurants, entre d’altres.

Segons ha informat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat l'extracte de la convocatòria, per la qual cosa a Borriana ja es poden sol·licitar novament les ajudes durant el termini d'un mes, fins al 21 de juny, inclusivament.

Les sol·licituds, ha aclarit Maria Josep Safont, també es resoldran, com les anteriors, per decret segons es vagen revisant i complisquen els requisits, sense esperar a resoldre-les totes juntes. També ha precisat que l'aportació municipal per a les ajudes “podrà ser incrementada amb la finalitat d'atendre totes les sol·licituds que es presenten i reunisquen els requisits exigibles”.

Així mateix, l'alcaldessa ha explicat que l'Ajuntament ja ha resolt la totalitat de les 217 sol·licituds de la primera convocatòria de les ajudes Parèntesi presentades pels autònoms i microempreses de Borriana, i ha destacat que aquesta fase es va tancar amb l'abonament d'un total 483.939 euros per a 191 beneficiaris que compten amb 567 treballadors autònoms i per compte d'altri. Les 26 sol·licituds restants han sigut denegades principalment per tractar-se activitats no incloses en les bases.

Per part seua, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que l'equip municipal de govern, com ja va anunciar, ha destinat els romanents de la primera convocatòria de les ajudes Parèntesi a una nova edició. Així, l'Ajuntament ha previst un import global de 500.000 euros, dels quals un 15% és aportat per l'Ajuntament, un 62,5% és aportat per la Generalitat Valenciana i un 22,5% per la Diputació Provincial.

En concret, l'import de les ajudes serà com l'anterior i podran rebre fins a 2.000 euros per persona autònoma o microempresa i 200 euros més per cada persona treballadora, fins a un màxim de 4.000 euros.

Després de la resolució d'aquestes ajudes, si resultara un excedent de recursos sense utilitzar “es podrà dedicar a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en les bases”, ha precisat Rius.

El consistori ha ampliat les activitats econòmiques que poden sol·licitar les ajudes amb els nous CNAE proposats per la Generalitat Valenciana i d’acord amb l'estudi realitzat pel Pla d'Acció Territorial del Comerç (PATECO) dels comerços més afectats per la Covid.

A més, prèviament, l'Ajuntament va acordar amb la Federació de Comerç de Borriana ampliar aquestes ajudes a sectors econòmics que tot i estar fora dels dos llistats anteriors, per les característiques de la nostra ciutat, que puguen percebre aquestes ajudes, per a cobrir totes les activitats econòmiques de la ciutat que s'han vist afectades.

Les sol·licituds per a participar es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament, i tant les bases reguladores com la convocatòria i els models d'impresos estan disponibles en el web municipal, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board/

En el mateix apartat es pot consultar també la relació d'activitats que poden accedir a aquestes ajudes amb el llistat dels CNAE que figura en l'annex I de les bases de les ajudes publicades.

Tota la informació es pot consultar en la pàgina web www.burriana.es