Un pla d’inclusió és una ferramenta per a ordenar estratègicament les accions i mesures d’inclusió i cohesió social vinculades a un territori determinat. En el cas de la nostra ciutat, el I Pla d’Inclusió de Borriana a més a més està realitzat en coordinació amb el Pla d’Igualtat i en eixe sentit serà una eina molt potent que ens permetrà una nova governança de les polítiques de la localitat amb una visió integral i transversal, vinculada als agents socials i recursos de la localitat de manera participativa i activa. Una oportunitat per reduir els factors de desigualtat social i vulnerabilitat al nostre municipi, promovent l’autonomia de les persones i col·lectius vulnerables des de l’activació inclusiva i la vida independent, a la vegada que es promou la cohesió social a partir de l’enfortiment dels llaços familiars i comunitaris, el sentiment de pertinença a la col·lectivitat i el territori. El Pla d’Inclusió incorporarà indicadors d’avaluació i una comissió de seguiment de l’execució i aplicació del Pla.

L’ elaboració del I Pla d'Inclusió i Cohesió Social (PICS) de Borriana, és un objectiu operatiu marcat tant en l’Acord de govern signat a l’inici del mandat com als Fons Feder a través dels EDUSI. Concretament dins del Objectiu temàtic 9 que busca la promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació i específicament dins la línia d’actuació “A6. Regeneració física, econòmica i social de les àrees més desfavorides de la ciutat”.

 

Document Complet

Localització:

 Avinguda Jaume I, 57, 12530, Borriana

 Coordenades Geogràfiques, GPS: 39.88347387115179, -0.08752914383821328

 

Contacte:

 e-mail: viapublica@burriana.es

 Telèfon: 964518712

 

Borriana Connecta

L'aplicació permet als veïns i veïnes notificar directament a l'Ajuntament, en temps real, diferents tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat, i també enviar suggeriments sobre millores dels espais públics.

 

Pots descarregar-te l'aplicació en l'App Store i en Google Play.

App Store: https://itunes.apple.com/es/app/borriana-connecta/id1093623782?l=ca&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vicopo.com.borriana

 

 

AGÈNCIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Edifici Ajuntament (entrada per el Racó de l’Abadia)

Plaça Major 1 12530 BORRIANA

 

Telèfono de contacte: 964 03 30 37

Direcció electrònica: aedl@burriana.es

 

ANTENA CAMERAL (DELEGACIÓ DE LA

CÀMARA DE COMERÇ DE CASTELLÓ)

Edifici de la Càmara Agraria. 1er piso.

Carrer Comunitat de Regants 1 (davant de la Farmacia Llorís de El Barranquet).

 

Atenció presencial dimarts i dimecres de 09.00 a 14.00 horas.

Telèfono de contacto: 617 30 81 62

Direcció electrònica: mmontesinos@camaracastellon.com

 

 

MERCAT MUNICIPAL DE BORRIANA

Carrer La Tanda

Telèfono de contacte: 655 57 06 55

Direcció electrònica: mercados@burriana.es

 

 

MERCAT DE LA MAR

Avinguda Mediterrànea

Diumenges de 8:30 a 13:30 excepte julio, agost i setembre

Telèfono de contacte: 655 57 06 55

Direcció electrònica: mercados@burriana.es

 

 

MERCAT DELS DIMARTS

Plaça de la Mercé i Plaça José Iturbi

Tots els dimarts de 8:00 a 13:00

Telèfono de contacte: 655 57 06 55

Direcció electrònica: mercados@burriana.es

 

 

AGÈNCIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Edifici Ajuntament (entrada per el Racó de l’Abadia)

Plaça Major 1 12530 BORRIANA

 

Telèfon de contacte: 964 03 30 37

Direcció electrònica: aedl@burriana.es