La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha posat en marxa el portal de participació ciutadana [1], una eina dinàmica, pròxima i amb recursos perquè la ciutadania puga participar activament en les polítiques públiques de la Generalitat.

Us convidem a registrar-vos i participar activament en les polítiques públiques de la vostra comunitat.

Us deixem un vídeo [2] on podeu veure en què consisteix el nou portal.

[1] https://gvaparticipa.gva.es/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=XtTD4qLIsOM

 

Des de l'Ajuntament de Borriana considerem que les associacions cíviques són un element fonamental de la participació ciutadana. La ciutadania no pot quedar-se aïllada, sinó que ha de manifestar i reclamar les millores que la vida en comú en la ciutat i la societat necessita.

Amb estes finalitats, entre altres, l'Ajuntament de Borriana aposta per l'associacionisme i per crear un teixit social que englobe un ampli sector de la societat. Per això posarem en marxa un pla d'enfortiment de l'associacionisme per a posar en valor les associacions existents i possibilitar-ne la creació de noves. Tot això redundarà en una democràcia participativa més forta que ajudarà a portar una política municipal que escolte i reculla les peticions de la ciutadania a través de les diverses entitats.

La pandèmia del COVID19 ha deixat pràcticament paralitzada la participació ciutadana presencial , no la telemàtica, per això des de la Regidoria de Participació Ciutadana ens vam posar en contacte amb totes aquelles Associacions que tenim registrades i que tenen correu electrònic per a posar-nos a la seua disposició quant a poder ajudar-los en aquelles qüestions o necessitats que pogueren tindre en estos moments i que hem anat resolent.
L'Ajuntament i la seua administració a pesar de les dificultats ha continuat treballant i s'ha pogut dur a terme el Pla Estratègic de Subvencions 2020 així com les subvencions per a les Associacions Veïnals.
El Consell de la Ciutat , les comissions de treball així com la comissió de treball de la Gent Gran de moment estan suspesos , reprendrem totes estes activitats presencials quan les Autoritats Sanitàries ens ho permeten.

Una salutació.

Un pla d’inclusió és una ferramenta per a ordenar estratègicament les accions i mesures d’inclusió i cohesió social vinculades a un territori determinat. En el cas de la nostra ciutat, el I Pla d’Inclusió de Borriana a més a més està realitzat en coordinació amb el Pla d’Igualtat i en eixe sentit serà una eina molt potent que ens permetrà una nova governança de les polítiques de la localitat amb una visió integral i transversal, vinculada als agents socials i recursos de la localitat de manera participativa i activa. Una oportunitat per reduir els factors de desigualtat social i vulnerabilitat al nostre municipi, promovent l’autonomia de les persones i col·lectius vulnerables des de l’activació inclusiva i la vida independent, a la vegada que es promou la cohesió social a partir de l’enfortiment dels llaços familiars i comunitaris, el sentiment de pertinença a la col·lectivitat i el territori. El Pla d’Inclusió incorporarà indicadors d’avaluació i una comissió de seguiment de l’execució i aplicació del Pla.

L’ elaboració del I Pla d'Inclusió i Cohesió Social (PICS) de Borriana, és un objectiu operatiu marcat tant en l’Acord de govern signat a l’inici del mandat com als Fons Feder a través dels EDUSI. Concretament dins del Objectiu temàtic 9 que busca la promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació i específicament dins la línia d’actuació “A6. Regeneració física, econòmica i social de les àrees més desfavorides de la ciutat”.

 

Document Complet

En aquest apartat podeu trobar la possibilitat de col·laborar en el procés participatiu que comencem en el marc de l'elaboració de l'I Pla d'Inclusió i Cohesió Social (PICS) de Borriana, un pla que iniciem des de l'àrea de Diversitat i Inclusió de l'Ajuntament de Borriana.

La finalitat d'aquest procés participatiu és, juntament amb les dades obtingudes en l'anàlisi quantitatiu, obtindre un diagnòstic de situació de la inclusió en el municipi. Gràcies a aquesta part qualitativa, podrem aportar al diagnòstic la visió de les persones i entitats implicades en la vida social, econòmica i cultural del municipi i amb coneixement de les problemàtiques que afronta però també d'aquelles persones anònimes que simplement desitgen aportar la seua opinió.

Respondre a aquesta enquesta no li suposarà més de deu minuts per àrea així que si decideix contribuir aportant la seua visió responent a alguna -o totes- de les enquestes disponibles, li estarem molt agraïdes per haver-nos dedicat el seu temps. La seua participació contribuirà segur al fet que entre totes i tots aconseguim una Borriana més inclusiva on sentir-se partícip siga com siga la nostra realitat.

 

Localització:

 Avinguda Jaume I, 57, 12530, Borriana

 Coordenades Geogràfiques, GPS: 39.88347387115179, -0.08752914383821328

 

Contacte:

 e-mail: viapublica@burriana.es

 Telèfon: 964518712

 

Borriana Connecta

L'aplicació permet als veïns i veïnes notificar directament a l'Ajuntament, en temps real, diferents tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat, i també enviar suggeriments sobre millores dels espais públics.

 

Pots descarregar-te l'aplicació en l'App Store i en Google Play.

App Store: https://itunes.apple.com/es/app/borriana-connecta/id1093623782?l=ca&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vicopo.com.borriana