retraso del cobro de tasas municipales por el covid19

L'Ajuntament de Borriana ha decidit modificar el calendari del contribuent per a aquest exercici amb la finalitat de retardar el període voluntari de pagament dels principals impostos municipals, amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a les famílies mentre s'afronta la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquesta decisió de retardar i flexibilitzar els terminis de pagament forma part del paquet de mesures fiscals i econòmiques que l'equip de govern està duent a terme, amb l’objectiu “d’alleujar la càrrega econòmica que poden tenir les famílies del municipi després de la parada de l'activitat econòmica derivada de l'estat d'alarma”.

Cal recordar que una de les primeres mesures adoptades per l'equip municipal de govern va ser deixar sense efecte els períodes de pagament de tributs en voluntària així com els càrrecs domiciliats, i paralitzar el repartiment immediat de rebuts del primer padró que començava justament el mateix dia que el confinament, el 16 de març, fins al 5 juny, i que els notificadors tenien ja amanits per a repartir.

També es va acordar pagar immediatament les factures que arriben dels proveïdors, sense esperar els 30 dies de tramitació, per a injectar liquiditat als autònoms i pimes, així com les Prestacions Econòmiques Individuals que es tramiten en Serveis Socials i que en mes i mig ja s'han abonat per un valor de més de 2 milions d'euros.

Igualment, va decidir suspendre la tramitació de totes les remeses de cobrament de tributs i retardar-les, almenys 2 mesos, per a no saturar el contribuent en un moment de confinament.

Amb aqueix propòsit s'ha retardat el termini dels nous períodes de cobrament de padrons en voluntària. D'aquesta manera, els càrrecs domiciliats es passarien cada 2 mesos, i els rebuts no domiciliats es permetria flexibilitzar el pagament dins del període, en cas de necessitat i, per descomptat, sense pagar interessos. La proposta és mantindre el primer període de dos mesos i mig, fins a l’agost, i acabar el segon període en l'últim mes de l'any.

Concretament, el primer padró estaria obert del 25 de maig al 5 d'agost, amb càrrecs el 27 de maig i el 27 de juliol corresponents a l'Impost de Vehicles, Taxa de Gestió de Residus i la Taxa de Gual.

A més d'aquestes mesures de suport a les economies familiars, Safont ha recordat que l'Ajuntament també ha pres una altra sèrie de mesures de suport a les empreses, com ara “l'exempció del cobrament de la taxa de terrasses de bars i restaurants per ocupació de via pública”, o reduir proporcionalment les taxes i cànons al període no utilitzat de serveis municipals esportius, del Centre d'Arts, de mercats, del bus de l'UJI o per edificis municipals.

El retard de més de dos mesos en el cobrament de tributs, ha manifestat l'alcaldessa, no comporta cap aportació econòmica del consistori, però “sí que afavoreix a la gent treballadora, pimes i autònoms en moments de confinament. Com a conseqüència que la majoria de les activitats econòmiques estan parades, malgrat que perjudica l'Ajuntament perquè provoca un problema de tresoreria”.