Més de la meitat de la quantitat que es modificarà en el Ple d'aquest dijous, correspon al pagament d'una indemnització per la no execució de la Unitat A 13-34 corresponent a la zona del Camí Fondo


La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ja va elevar la passada setmana a la comissió corresponent la modificació de crèdit de prop de 130.000 que aquest dijous s'aprovarà en el ple ordinari corresponent al mes de juny. Segons ha explicat inicialment la màxima responsable de l'àrea econòmica en la ciutat, Cristina Rius, “es tracta d'una modificació de crèdit que afectarà de forma positiva a la millora de certs serveis públics ja existents a Borriana que pretenem seguir millorant, com pot ser el transport de persones amb diversitat funcional a través d'un nou vehicle de renting per a COCEMFE, o la millora d'altres serveis com el de recollida d'animals abandonats en la via pública”. Són solament alguns dels àmbits en els quals s'intenta millorar la qualitat dels serveis públics, però com la mateixa Rius ha volgut matisar “la major quantia dins d'aquesta modificació de nou ha de destinar-se a solucionar problemes heretats de legislatures anteriors, com per exemple, la no execució de determinades unitats en el nostre terme municipal, en aquest cas la Unitat d'Execució A 13-34, que l'anterior equip de govern va encarregar a una empresa, però que no va acabar executant, per la qual cosa ara hem d'indemnitzar-los amb un total de 78.000 euros”. Rius ha detallat que “almenys, hem aconseguit negociar i reduir al màxim la quantitat sol·licitada per l'empresa que no va executar el projecte, i dels prop de 150.000 euros exigits, la xifra ha quedat reduïda a pràcticament la meitat”.
Un altre dels objectius de la modificació és la regularització i posada al dia dels pagaments a determinats proveïdors del consistori. En el detall dels 40.000 euros procedents del Fons d'Imprevists i destinat als serveis que es presten a través de la Junta Local Fallera, Rius ha tornat a posar l'accent principalment en “la no gestió d'algunes de les contractacions que anteriors equips de govern realitzava, ja que per exemple hem de reservar fins a 6.000 euros per a pagar el servei de fotografia i vídeo contractat, ni més ni menys, que en 2009”. dins del mateix apartat Rius també ha detallat que “un altre dels pagaments i contractacions que calia posar al dia i regularitzar d'una vegada per sempre és el de la indumentària per a les falleres de la ciutat, ja que enguany abonarem tant els retards del passat exercici com tindrem el pressupost reservat per a poder pagar els nous vestits que es lliuren a l'octubre, sense que els indumentaristes hagen de patir més retards en els cobraments com succeïa fins ara”.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, explica que «una vegada liquidat el pressupost del passat any hem realitzat l'operació el més ràpid possible per a poder escometre les inversions des d'aquest mateix mes»

 

 

La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, ja ha informat a través de la seua màxima responsable, Cristina Rius, sobre la incorporació de romanents de crèdit que a través del Decret d'Alcaldia s'han pogut resoldre i serviran per a «la realització de diferents projectes que teníem plantejats per al 2017, que no han pogut ser executats íntegrament, i que des d'avui mateix ja compta amb el nivell d'inversió necessari perquè siguen una realitat a Borriana el més prompte possible», tal com ha explicat la mateixa Rius. Una vegada aprovada la liquidació del pressupost municipal de l'any 2017, s'han produït una sèrie de romanents de crèdit amb capacitat d'incorporació al present exercici. Així, i tal com explicava Rius «disposem de l'informe favorable que s'emet des del departament d'Intervenció Municipal i, per tant, ja hem pogut aprovar la modificació del pressupost a través del Decret i incorporar aqueixos romanents per a invertir-los durant enguany».

En el detall de les diferents inversions que es duran a terme, Rius ha explicat que «per exemple, més de 215.000 euros es destinen a la unitat d'execució A-30.31, que després de massa anys de demora i demandes veïnals podrà per fi dur-se a terme, encara que assenyalant que si s'haguera afrontat durant l'anterior legislatura, el preu per a les arques municipals haguera sigut molt menor. Encara així, creiem que és la nostra obligació i per açò incorporem per a aquesta inversió els romanents».

Un altre de les destinacions d'aquestes inversions de romanents serà el mobiliari per al Museu Faller que se situarà en la tercera planta del CMC La Mercè, per al qual es destinen 50.000 euros. Altres 45.000 serviran per a la instal·lació de tecnologia més moderna i a força d'energies renovables en edificis municipals com la Piscina. . Finalment, la mateixa Rius ha apuntat que «dins dels romanents, pràcticament 100.000 euros s'inverteixen en una altra unitat d'execució, la D 3-3, la qual cosa suposa un nou exemple del nostre compromís per seguir realitzant inversions en benefici de la ciutadania, i tancant pagaments o despeses del passat per a continuar amb una gestió rigorosa, realista i que segueix tenint com a objectiu la millora de la vida diària dels nostres veïns i veïnes».

Finalment, Rius ha anticipat, a més, que «per a les inversions de 2018 hem signat aquesta mateixa setmana el préstec amb l'entitat bancària guanyadora del concurs, amb el que podrem començar també amb les quals tenim programades per a la resta d'any». Aquestes noves inversions corresponen, per exemple, a les obres d'adequació en en entorn de Sant Blai o a les millores que també es duran a terme en altres zones com el barri de la Bosca. 

L'Alcaldessa, Maria Josep Safont, i la regidora d'Hisenda, Cristina Rius informen sobre un resultat pressupostari positiu de 2,4 milions, mentre el romanent de Tresoreria se situa en 1,5 milions

 

La màxima responsable de l'àrea econòmica municipal a Borriana, Cristina Rius, s'ha reunit amb l'Alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Safont per tal de donar compte de la liquidació del pressupost municipal de 2017, que s'ha tancat amb un balanç positiu total de 2,4 milions d'euros, la qual cosa en paraules de Rius “suposa un exemple i la mostra perfecta del rigor i la responsabilitat amb la qual l'equip de govern gestiona la vida municipal, ja que des que la ciutadania va confiar en nosaltres en 2015, han sigut tres anys consecutius de balanços positius quant a la liquidació pressupostària”. 

Dins dels dos informes analitzats i que la mateixa Alcaldessa aprovarà a través de la signatura del decret, apareixen en primera instància les dades generals pressupostàries, amb un pressupost inicial de 26,9 milions, i unes modificacions que apenes superen els 3 milions, i que com ha explicat la mateixa Rius “sempre utilitzem i destinem a projectes i inversions necessàries per a seguir amb una gestió equilibrada i rigorosa d'eixes modificacions, o com a exemple, també perquè el passat any més de 170 persones es beneficiaren de programes d'Ocupació”. De fet, la màxima responsable de l'àrea econòmica ha volgut puntualitzar que “en el tercer dels punts de l'informe es pot veure clarament, i tal com també confirma el Departament d'Intervenció en les conclusions, que hem respectat al cent per cent el crèdit pressupostari, acabant amb totes i cadascuna de les factures aplicades al pressupost”. I si el resultat pressupostari de la liquidació és positiu en una xifra total de 2,4 milions, també el romanent de tresoreria per a despeses generals ascendeix a 1,5 milions, que com ha explicat Rius “ens han de servir per a seguir atenent a obligacions de pagament que puguen sorgir durant enguany, i també per a inversions que tenim programades com pot ser la de les obres en la carretera del Grau.

Finalment, Rius ha volgut parlar també de la reducció del deute municipal, “ja que a la fi de 2017 es va aconseguir situar en un 29 per cent, la qual cosa comparat amb el 48% amb el qual ens vam trobar en 2015 és una de les xifres que millor reflecteix l'esforç, treball i compromís de l'equip de govern en la gestió del deute”. A més, Rius ha aportat una última dada com és “la responsabilitat amb la qual gestionem des de fa tres anys, ja que anteriorment s'abusava, per exemple, de procediments excepcionals com els Reconeixements Extrajudicials de Factures que van ser d'un total de 24 entre 2013 i 2014, i que durant l'últim any han desaparegut per complet de la nostra gestió, ja que no utilitzem ni una sola vegada eixa fórmula”. 

Tal com apareix en les conclusions de tots dos informes realitzats pel departament d'Intervenció i com ha volgut concloure també l'Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, després de l'estudi i repàs, “hem tornat a complir amb els tres grans pilars sobre els quals s'assenta la gestió econòmica municipal, ja que es compleix amb l'Estabilitat Pressupostària, amb la Regla de Despesa marcada i amb la Reducció del Deute Municipal, per això des d'ací vull felicitar al departament d'Hisenda i a la regidora Cristina Rius pel treball realitzat i el rigor i professionalitat amb la qual s'ha dut a terme aquesta liquidació pressupostària”.

L'Ajuntament de Borriana ha rebut aquesta setmana la notificació per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana respecte a la sentència que li obliga a pagar fins a 704.000 euros, més interessos, a l'empresa Urbacón Levante SL per l'inici dels treballs en la Unitat d'Execució A. 24-25-26 corresponent a la zona sud-est de La Serratella dins del conjunt del terme municipal de Borriana. En el detall del desenvolupament de les diferents sentències judicials i posterior recursos presentats des del consistori, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis ha volgut detallar que “va ser el 30 de desembre de 2003 quan es va adjudicar l'execució del PAI a Urbacón Levante SL., que va quedar completament aturat a 2008 quan la primera sentència anul·lava el Pla de Reforma, a la qual es va sumar la primera sentència d'obligació de pagament que arribava al desembre de 2014 i obligava al consistori a abonar 870.000 euros a l'empresa pels treballs ja realitzats”. Segons el mateix Arnandis, “almenys es va aconseguir amb una apel·lació que la xifra baixara altres 165.000 euros, fins a situar-se en aquesta xifra definitiva de 704.000 euros, i diem definitiva perquè els mateixos tècnics municipals ja han descartat un altre possible recurs de cassació a causa de les nul·les possibilitats d'aconseguir una nova reducció”. Segons s'ha detallat des de la mateixa regidoria, el problema va sorgir amb una mala tramitació del PRI que no va permetre a l'empresa adjudicatària continuar amb els treballs ja iniciats”. Des de la regidoria d'Hisenda, la seua màxima responsable Cristina Rius ha volgut deixar clar que “una vegada més, començarem l'any pagant, i a un alt preu, els errors comesos en la gestió municipal per part de l'anterior equip de govern encapçalat pel Partit Popular, tot i haver aconseguit reduir a 704.000 euros més interessos la indemnització exigida per l'empresa que inicialment era de més d'1,5 milions d'euros”. Segons Rius, “és un altre exemple més, dels diversos que ens hem trobat durant els dos últims anys i mig sobre la forma de treball i de gestió municipal del PP durant els últims anys a Borriana, on semblava que el que menys importava o interessava era el benestar de la ciutadania. El que és directament vergonyós és que el PP porte dos anys criticant una gestió econòmica municipal que en tot moment està condicionada pels seus errors del passat, amb exemples com l'1,1 milió d'expropiacions de les quals una gran part hauria d'haver-se abonat en 2012, la sentència en favor de Radio Castellón Cadena SER, o els més de 400.000 de les pagues extra dels treballadors municipals corresponents a 2012, que també hem abonat en aquests dos últims anys. Per tant, esperem que després d'un nou exemple d'indemnitzacions de les quals l'anterior equip de govern és responsable, les infundades crítiques sobre la nostra gestió cessen, i comencen a entendre que portem un control de la despesa extremadament rigorós, que no volem que afecte a les partides de serveis públics malgrat el condicionament que suposen aquests errors del passat”.

 

El Ple que aquest dimarts té lloc en l'Ajuntament de Borriana servirà per a aprovar el Pressupost Municipal que enguany arribarà als 28,2 milions d'euros inclosa la inversió de prop d'un milió corresponent al CMA Martí de Viciana. I dins de l'aprovació del nou Pressupost destaquen un any més tant les polítiques socials, les d'ocupació o la congelació d'impostos per tercer any consecutiu, per tal de, com explica la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “seguir dissenyant el Pressupost Municipal amb els veïns i veïnes de Borriana com a pilar principal, i fent que la pressió fiscal no recaiga sobre les famílies de la nostra ciutat”. I encara que per a l'opinió pública un aspecte com el de la reducció de deute municipal no siga el més cridaner, Rius ha volgut explicar que “l'esforç que en els tres anys que portem al capdavant de l'equip de govern per a complir amb la normativa d'endeutament és tan important que amb les previsions per a 2018 haurem aconseguit reduir en més de 7 milions d'euros els deutes municipals, un aspecte que revisant els comptes dels sis anys anteriors no semblava preocupar en excés als qui ostentaven els càrrecs de gestió econòmica al capdavant de l'equip de govern”. Segons ha detallat Rius, “l'Ajuntament de Borriana va arribar a tenir un endeutament l'any 2010 del 114%, la qual cosa suposava un import nominal de més de 30 milions d'euros, una xifra que a la fi de 2018 se situarà en poc més de 7 milions, la qual cosa és el reflex de la preocupació que en els últims dos anys i mig hem tingut respecte a les responsabilitats de pagament i reducció de deute municipal”. En el detall de les xifres que l'Acord per Borriana ha decidit reduir a nivell d'endeutament, Rius ha concretat que “en 2015 es van amortitzar un total de 3,8 milions, mentre que en 2016 la xifra va ser de 3,5 milions d'euros, al que cal sumar els 2,7 que en l'actual exercici hem amortitzat. Si a això se li suma que la previsió per a 2018 és de reduir el deute en altres 2,4 milions d'euros, creiem que el treball i l'esforç de rebaixar a aquests nivells l'endeutament municipal i que la ràtio quede situada per sota del trenta per cent és el resultat idoni que parla molt bé de la gestió econòmica de l'equip de govern”.

La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ja ha fet arribar a la resta de l'equip de govern i als grups polítics de l'oposició les modificacions i canvis que s'han establit de cara a la seua aprovació en el pròxim ple extraordinari que se celebrarà en el consistori esta setmana que ve. Encara que com ha volgut destacar inicialment la màxima responsable de l'àrea econòmica municipal, Cristina Rius, "el més destacable és que, per tercer any consecutiu, hem decidit congelar tots i cada un dels impostos municipals, la qual cosa suposa que cap veí o veïna de Borriana haja de pagar més a partir del pròxim 1 de gener, tal com també es fa amb el conjunt de les taxes, exceptuant la de gestió de residus, que cada any ha d'ajustar-se a l'actualització del IPC i al cost de les inversions que van acordar en 2012 els representants municipals en el Consorci Reciplasa" Dins dels diferents canvis que si s'han volgut implementar en el nou text de les Ordenances Fiscals Reguladores dels Impostos i Taxes, Rius si ha volgut destacar que, per exemple, “en el cas de les vivendes de protecció pública que hagen sigut promogudes per la Generalitat Valenciana, es farà extensiva la bonificació del 50% prevista en article 73.2 de la Llei d'Hisendes Locals, una petició que des de fa temps venia sol·licitant l'Entitat d'Infraestructures de la G.V., i que suposa "un exemple més de com treballant de forma conjunta i coordinada com ja es va fer amb l'habilitació de vivendes de lloguer social, la ciutadania és qui ix beneficiada" . A més, Rius també ha volgut afegir que "en el cas de l'IBI, no s'ha previst per Cadastre cap actualització de valors cadastrals per a Borriana, per la qual cosa, una vegada més l'impost quedarà congelat per tercer any consecutiu" En conjunt, Rius ha deixat clar que "com ja hem fet en els dos anys anteriors en els que estem al capdavant de l'equip de govern, els canvis o millores que establim en les Ordenances Fiscals responen sempre a criteris de caràcter social i amb l'objectiu que la ciutadania puga participar i beneficiar-se dels servicis municipals sense que les qüestions purament econòmiques siguen sempre els que marquen eixa possibilitat d'accés" Un bon exemple d'això és el canvi en les taxes per Servicis Esportius ja que basant-se en criteris d'integració social i capacitat econòmica s'ha proposat introduir una bonificació del 100% en els supòsits d'utilització de servicis o instal·lacions subjectes a la taxa per persones que acrediten residir en una casa d'acollida o en una vivenda tutelada de la ciutat. Igualment, Rius ha destacat que "continuem tenint en compte determinades realitats socials del moment, per això també en les taxes per Prestació de Servicis d'Activitats Culturals i servicis de Joventut assimilarem el tractament de les famílies nombroses i les monoparentals" Un altre dels canvis positius quant a exempcions es troba en les taxes per utilització Privativa o Aprofitament Especial del sòl, ja que la proposta que es formula consistix a aclarir i redefinir el fet imposable, incorporant com a supòsit de no subjecció a l'esmentada taxa aquells supòsits d'ocupacions derivades d'actes organitzats per l'Ajuntament o per entitats sense ànim de lucre. En definitiva i com ha volgut resumir la Regidora d'Hisenda, Cristina Rius,"una any més la nostra prioritat és la no carregar la pressió fiscal sobre les famílies de Borriana, i així anar millorant i encaminant a característiques molt més socials la nostra ordenances fiscals, perquè, d'una banda, els servicis municipals arriben a totes les persones que els necessiten o utilitzen i, d'una altra, l'accés als dits servicis depenga cada vegada menys de la capacitat econòmica de cada veí o veïna de Borriana”.

La sessió plenària de l'Ajuntament de Borriana corresponent al mes de setembre però que s'ha avançat al 31 d'agost per a evitar la seua coincidència amb les Festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia, ha servit per a confirmar “la tendència que des de fa dos anys estem intentant mantenir a la baixa des de l'equip de govern respecte al deute municipal heretat de l'anterior equip, i que segueix complint les expectatives, ja que després de molt temps hem aconseguit situar-la per davall dels deu milions d'euros, concretament ha quedat fixada després del segon trimestre en 9,2 milions d'euros”, tal com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius. A més, i també dins de la dació de comptes d'aqueix segon trimestre de l'any, Rius ha detallat que “la ràtio de deute que es fa pública a final de cada exercici, estava situada en el 48 per cent a inici de legislatura, i l'última xifra del desembre passat és del 37,4 per cent, i pel que a pagament a proveïdors es referix, durant eixe segon trimestre ha sigut de 12,6 dies, una altra de les xifres que indica el bon funcionament i el compromís amb aquelles persones i empreses que treballen directament amb el consistori”. Finalment, Rius ha volgut afegir que “el mateix Informe d'Intervenció que marca clarament la idoneïtat del nostre treball assenyala en aquesta ocasió que «l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària», la qual cosa és el reflex de la responsabilitat i rigor amb el qual treballem amb els comptes municipals”. A més, el ple corresponent al mes de setembre també ha servit per a aprovar una moció per la qual l'Ajuntament de Borriana passarà a formar part del Grup d'Acció Local del Sector Pesquer “GALP LA PLANA”, amb l'objectiu de “millorar i augmentar la defensa dels interessos dels veïns i veïnes de la ciutat de Borriana, especialment del seu sector pesquer”, tal com ha comentat l'edil de l'àrea, Vicent Aparisi, qui a més ha citat algun les finalitats establides en els Estatuts de GALP com “servir com a fòrum de debat i cerca de consens en qüestions relatives al desenvolupament del sector pesquer, sensibilitzar a diverses administracions públiques i a la resta d'agents soci-econòmics del nostre territori; promoure, dinamitzar i racionalitzar el desenvolupament integral pesquer de les comarques de la La Plana Baixa i La Plana Alta; afavorir la dinamització social i cooperació institucional per al desenvolupament comarcal; informar a la població local i afavorir l'impuls del sector; contribuir a la conservació i foment del patrimoni cultural, històric i natural del nostre entorn o servir a les entitats associades del centre receptor i distribuïdor de tota la informació relativa al camp del desenvolupament pesquer”. 

La Junta de Govern Local aprova el contracte de lloguer del terreny i la nau situada en l'Avinguda Corts Valencianes que millorarà la proximitat, seguretat i vigilància del Dipòsit Municipal

 

 

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, ha volgut informar públicament sobre l'aprovació del contracte de lloguer que permetrà disposar d'un nou Dipòsit Municipal de Vehicles a partir del pròxim mes d'agost. Segons ha volgut remarcar inicialment Rius, «cal agrair l'enorme esforç extra realitzat per part de serveis municipals com la Policia Local, Via Pública i Serveis Tècnics que en els últims tres mesos ha treballat a un alt ritme per a solucionar les qüestions pendents del que a partir del pròxim mes ja serà l'antic dipòsit, situat en la carretera de Vila-real». I és que els més de cent vehicles retinguts per via judicial ja han sigut traslladats per tal que “d'una banda, es tanque el contracte amb els propietaris de l'espai on se situava el dipòsit i que finalitza el 31 de juliol, i per un altre, mantenir a la disposició del servei el major espai possible en el nou dipòsit».

En l'informe elaborat per la mateixa Policia Local de Borriana, es detallen les raons i millores que suposarà el canvi d'ubicació del Dipòsit Municipal de Vehicles, ja que com ha detallat Rius «fins ara hi havia algunes reclamacions per l'excés de distància entre el casc urbà de Borriana i el lloc on se situava el dipòsit, així que el canvi fa que tant els temps destinats a recuperar els vehicles com la seguretat i vigilància del nou Dipòsit Municipal milloraran el servei de forma notable». A més, el mateix informe policial detalla que «en l'actual dipòsit, l'escassa distància entre porta i carril de circulació dificultava tant l'accés com el pas de vehicles», la qual cosa es veurà solucionat amb la nova ubicació. A més, les instal·lacions de l'Avinguda Corts Valencianes «ofereixen altres possibilitats d'implementació de serveis, ja que comptaran amb un dipòsit d'objectes i gèneres intervinguts per la Policia Local, per la qual cosa tant l'operativitat com la seguretat i la proximitat del dipòsit es veuran ostensiblement millorades».

Per tant, també la màxima responsable municipal, l'alcaldessa Maria Josep Safont, que en les últimes setmanes també ha coordinat els treballs amb els diferents serveis municipals implicats, s'ha mostrat «satisfeta de veure com les expropiacions que en el seu moment va fer l'Ajuntament s'estan aprofitant, com en aquest exemple, per a millorar i seguir optimitzant els serveis públics prestats pel consistori, amb el que el nou dipòsit acabarà amb algunes situacions conflictives com la dels llargs desplaçaments o la vigilància dels vehicles que es troben en les instal·lacions».